Orgány obce

Starosta obce

Mgr. Aleš Chromík

 1. místostarosta

Milan Horáček

 2. místostarosta

Ladislav Michalík

Předseda kontrolního výboru: Dušan Červený

Předseda finančního výboru: Alois Chromík

Předseda kulturní komise: Bc. Zlata Palovčíková

Předseda školské a sociální komise: Mgr. Jarmila Šochová

Zvolení členové zastupitelstva :

Kandidátní listina

Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy

Pořadí
zvolení

číslo

název

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

abs.

v %

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1

  Chromík Aleš Mgr.

39

KDU-ČSL

BEZPP

151

40,81

1

2

Občanská demokratická strana

1

  Michálek Mojmír Ing.

59

ODS

ODS

256

27,14

1

2

Občanská demokratická strana

2

  Horáček Milan

68

ODS

BEZPP

176

18,66

2

2

Občanská demokratická strana

4

  Michalík Ladislav

45

ODS

BEZPP

170

18,02

3

2

Občanská demokratická strana

3

  Chromík Alois

64

ODS

BEZPP

111

11,77

4

3

ANO 2011

3

  Šochová Jarmila Mgr.

38

ANO

BEZPP

76

19,53

1

4

Česká str.sociálně demokrat.

2

  Palovčíková Zlata Bc.

57

ČSSD

BEZPP

101

22,49

1


  © 2019  Obec Bernartice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti