ZpětOZV obce Bernartice
OZV č. 1/2018 Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Bernartice
vyvěšeno od 9.12.2018, velikost: 984 Kb
OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.
vyvěšeno od 9.12.2018, velikost: 1653 Kb
Přéíloha k OZV č. 1/2018
vyvěšeno od 9.12.2018, velikost: 395 Kb
OZV č. 1/2015 - poplatek komunální odpad 2016.
vyvěšeno od 14.12.2015, velikost: 508 Kb
OZV 1/2014_poplatek odpady 2015
vyvěšeno od 20.11.2014, velikost: 431 Kb
OZV č. 1/2013 poplatek odpady_2014
vyvěšeno od 13.12.2013, velikost: 72 Kb
OZV 1/2012 poplatek odpady (2013)
vyvěšeno od 7.12.2012, velikost: 61 Kb
OZV 1/2011 poplatek odpady (2012)
vyvěšeno od 16.12.2011, velikost: 37 Kb
OZV 1/2010 poplatek ze psů
vyvěšeno od 13.12.2010, velikost: 427 Kb
OZV 2/2010 poplatek odpady (2011)
vyvěšeno od 13.12.2010, velikost: 452 Kb
OZV 3/2010 poplatek za užívání veřejného prostranství
vyvěšeno od 13.12.2010, velikost: 538 Kb
OZV 4/2010 poplatek z ubytovací kapacity
vyvěšeno od 13.12.2010, velikost: 400 Kb
Poplatky za komunální odpad na rok 2010
vyvěšeno od 2.12.2009, velikost: 34 Kb
OZV 1/2007 vyhláška upravující pohyb psů v intarvilánu obce
vyvěšeno od 27.2.2007, velikost: 1841 Kb

  © 2019  Obec Bernartice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti