Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)


Registrací udělujete souhlas pro Obec Salaš, se sídlem Salaš 85, 687 06 Velehrad, IČ: 00362417, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejících právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu bydliště
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • pohlaví (pouze pro některé obce / města)
 • datum narození (pouze pro některé obce / města)

Jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mail (pro některé obce / města také pohlaví a datum narození) je nutné zpracovat za účelem zasílání informací z úřadu Obec Bernartice. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu plnění smlouvy, kterou Správce uzavřel ve věci služby Hlášenírozhlasu.cz se společností URBITECH s.r.o. (Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 90682), se sídlem Jalubí 453, 68705 Jalubí, IČ 04572106 (dále jen „společnost URBITECH“)

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce nebo společnosti URBITECH.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: a. Poskytovatel služby Hlášenírozhlasu.cz – společnost URBITECH s.r.o., která v současné době již údaje spravuje a zpracovává.


Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,požadovat po nás informaci,
 • jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Registrací potvrzujete, že je Vám více než 16 let, výše uvedenému textu jste porozuměl v plném jeho rozsahu, je pro Vás psán srozumitelným jazykem a jste si vědom jako subjekt údajů svých práv.

Obec Bernartice

Telefon: +420 584 442 053
E-mail: podatelna@bernartice.eu
IČ: 00302325
DIČ: CZ00302325
Adresa: Bernartice 60
790 57 Bernartice
Bankovní spojení:

8423841/0100

Datová schránka: jigbmbu

Úřední hodiny

Pondělí:  7:00 – 16:00 hod
Úterý: .............­.............­...
Středa:    7:00 – 16:00 hod
Čtvrtek: .............­.............­...
Pátek: .............­.............­...

  Prosím čekejte...